Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının Projelendirilmesi

Gün geçtikçe,
• Katı atıkların miktar, tür ve üretim hızlarının artması
• Katı atık bileşiminin yer ve zamana göre büyük farklılıklar göstermesi
• Kentsel alanların genişlemesi
• Teknolojinin etkileri
nedeniyle günümüz toplumlarında katı atık yönetimi ile ilgili sorunlar çok daha karmaşık hale gelmiştir.Bu nedenle etkin ve sistematik bir katı atık yönetimi kaçınılmaz olmuştur.