Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Firmamız Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan, faaliyet aşamasında ve  faaliyet sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır. Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerek en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin faaliyet konusu ve kapasitesine bağlı olarak  ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsam dışı Görüş müracaatında bulunmak gerekmektedir. Firmamız ÇED yönetmeliği kapsamında ÇED raporları, Proje Tanıtım Dosyaları ve ÇED Kapsam Dışı görüşleri müracaatlarını Bakanlık ve İl Müdürlüklerine gerçekleştirmektedir . Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup ÇED  yeterlilik belgesine sahiptir.