Çevre İzin Lisans

29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik Madde 4 gereğince;

(1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.